Prezentul Contract (in continuare denumit „Contract”) este incheiat si aplicabil intre SMART SERVICES ADM SRL denumit in continuare Furnizor si dumneavoastra in calitate de Client sau Beneficiar. Prezentul contract intra in vigoare la data acceptarii lui prin mijloace electronice, respectiv prin confirmarea Comenzii efectuate de catre dumneavoastra pe site-ul https://alymedia.com sau in urma semnarii prezentului document la punctul de lucru al Furnizorului. Prezentul Contract stabileste termenii si conditiile generale de utilizare a Site-ului, precum si pentru cumpararea si folosirea serviciilor si este in completarea (nu in locul) oricaror politici, termeni si conditii suplimentar, mentionate pe site, pentru fiecare tip de serviciu utilizat sau achizitionat. In acest sens, urmatoarele anexe sunt parte integranta a prezentului contract:

1. Termeni si conditii
https://alymedia.com/termeni-si-conditii.php
2. Politica de confidentialitate
https://alymedia.com/politica-de-confidentialitate/

3. Anexa descriptiva

I. CLAUZE NEUZUALE
Fie ca accesati pur si simplu Site-ul https://alymedia.com sau cumparati servicii, utilizarea Site-ului https://alymedia.com si acceptarea contractului semnifica faptul ca ati citit, inteles, luat la cunostinta si ati acceptat obligatiile ce va revin prin prezentul Contract, impreuna cu urmatoarele politici si conventii, care sunt incluse in prezentul, prin referinta. Termenii Utilizator sau Client sau Beneficiar se refera la orice persoana sau entitate care accepta prezentul Contract, are acces la contul dumneavoastra sau foloseste Serviciile contractate. Nicio clauza, dispozitie sau referinta din prezentul Contract nu confera unei terte parti drepturi sau beneficii.

Avand in vedere schimbarile tehnologice si legislative rapide, dar si tinand cont de nevoile individuale si colective ale Clientilor, Furnizorul, la libera sa discretie, poate sa modifice sau sa schimbe clauzele prezentului Contract, precum si orice alte politici sau conventii incluse sau la care face referire prezentul Contract, in orice moment si astfel de modificari sau completari intra imediat in vigoare in 15 zile de la momentul publicarii pe site-ul https://alymedia.com exceptand capitolul de „Termeni si conditii” si capitolul „ Parametri tehnici de furnizare a serviciilor” ce vor intra in vigoare imediat dupa publicare pe respectivul Site. Folosirea Site-ului sau Serviciilor dupa o astfel de modificare sau completare inseamna acceptul dumneavoastra expres cu privire la clauzele Contractului Revizuit. Daca nu doriti sa va dati acceptul si nu sunteti de acord cu Contractul Revizuit, aveti posibilitatea de a nu mai folosi sau de a inceta sa folositi Site-ul sau Serviciile. In acelasi context, Furnizorul va va notifica, pe e- mail, despre schimbarile importante ale clauzelor prezentului Contract si nu isi asuma responsabilitatea daca aceste notificari nu ajung la dumneavoastra ca urmare a furnizarii unei adrese de e-mail gresite sau a oricarei situatii ce nu se afla sub controlul Furnizorului si poate influenta comunicarea intre acesta si Client.

Furnizorul isi rezerva dreptul de a opera limitari de natura tehnica a serviciului contractat de client si/sau de reziliere unilaterala a contractului cu aplicare imediata, in mod exceptional, daca se aduc prejudicii de orice natura Furnizorului in mod direct sau indirect de Client sau de modul de folosire a serviciilor contractate.

Daca asupra unui Client se afla in rol un proces intentat de o terta parte ce reclama publicarea in reteaua de Internet, folosind infrastructura Furnizorului, de informatii/fisiere ce lezeaza drepturile legale ale reclamantului si daca noi consideram ca exista conditii rezonabile care sa duca la o interpretare juridica prin care reclamatia tertei parti este justa, ne rezervam dreptul unilateral de a aplica restrictii asupra serviciilor contractate de Client pe parcursul procesului de judecare.

II. DEFINITII SI CONSIDERENTE GENERALE
Termenii utilizati in cele ce urmeaza, vor avea urmatoarele intelesuri:
1. ADMINISTRARE – defineste serviciul de administrare a serverelor sau echipamentelor din punct de vedere tehnic, de catre personalul SMART SERVICES ADM SRL astfel incat sa se puna la dispozitia Clientului resursele tehnice necesare pentru ca acesta sa poata gazdui in conditii optime site-uri si sa beneficieze de acces permanent al acestora in Internet;
2. ANEXA DESCRIPTIVA – defineste documentul in format electronic sau pe suport hartie rezultat in urma completarii de catre Client a formularului de comanda de pe Site sau in urma completarii de catre Furnizor, conform ofertei comerciale si tehnice prezentata clientului si acceptata de acesta. In cadrul acesteia se regasesc informatii despre datele de identificare ale Beneficiarului, tipul de SERVICIU comandat, caracteristici tehnice generale ale acestuia, TARIFE aplicabile SERVICIULUI solicitat etc; in cazul incheierii la distanta a contractului, dupa confirmarea platii serviciului contractat de Client, Furnizorul va completa in respectiva Anexa numarul de identificare al contractului si va retrimite Clientului, prin posta electronica, Anexa Descriptiva in format digital semnat electronic.
3. ADMINISTRARE SITE – defineste serviciul de administrare de catre Client a paginilor web gazduite in cadrul serviciilor contractate. Furnizorul NU asigura suport tehnic si administrarea site-urilor respectivului Client, este exclusiv raspunderea Clientului sa isi administreze site-urile;
4. ADRESA E-MAIL AUTORIZATA (SECUNDARA) – adresa de pe care Clientul poate efectua orice comunicare cu Furnizorul;
5. ADRESA DE E-MAIL PRINCIPALA AUTORIZATA – adresa de email cu care Clientul are drepturi absolute in comunicarea cu Furnizorul si este singura care poate imputernici sau retrage alte adrese e-mail autorizate (secundare). Clientul poate imputernici pentru corespondenta prin posta electronica cu Furnizorul, un numar maxim de 3 adrese e- mail;
6. BACKUP – defineste duplicarea fisierelor gazduite de catre Client in cadrul serviciilor contractate de la Furnizor;
7. CICLU DE FACTURARE – defineste recurenta cu care se factureaza serviciul contractat;
8. CLIENT sau BENEFICIAR – defineste orice persoana fizica sau juridica, conform informatiilor furnizate de aceasta si regasite in Anexa Descriptiva si care accepta prezentul Contract;
9. COMANDA – cerere adresata catre Furnizor de o persoana fizica sau juridica, prin formularul de comanda de pe site- ul https://alymedia.com sau prin alte mijloace de comunicare, prin care se solicita servicii oferite de acesta;
10. CONTRACT REVIZUIT – reprezinta orice modificare, adaugire, eliminare si/sau schimbare in parte sau in totalitate a clauzelor Contractului, rezultand o noua varianta a acestuia;
11. CONTRACT – reprezinta documentul contractual standard SMART SERVICES ADM SRL prezentat pe site-ul https://alymedia.com, formularul de comanda a serviciului, precum si orice alte documente (sau anexe) avand caracter contractual pentru care a fost exprimat acordul concomitent sau ulterior incheierii Contractului cu Beneficiarul, inclusiv corespondenta cu Clientul de pe sau catre adresa de email autorizata;
12. DATA CENTER – locatia folosită de Furnizor pentru a gazdui sistemele de comunicati, serverele si serviciile conexe;
13. DISCOUNT (Servicii gratis sau cu valoare redusa) – defineste reducerile de pret aplicate serviciilor unui client conform propriilor politici comerciale ale Furnizorului, sau in urma consecintei aplicarii unei clauze a prezentului contract
14. DOWNTIME – reprezinta perioada in care serviciile contractate au fost nefunctionale din cauze imputabile Furnizorului;
15. ECHIPAMENTE – reprezinta echipamentele prin intermediul carora BENEFICIARUL utilizeaza SERVICIUL si care pot fi proprietatea Smart Services ADM SRL sau a unor furnizori ai acesteia si comercializate sau predate in custodie BENEFICIARULUI sau pot fi proprietatea BENEFICIARULUI;
16. EMAIL – defineste posta electronica;
17. FORMULARUL DE COMANDA – reprezinta formularul electronic prin care se comanda unul sau mai multe servicii, in general prin intermediul formularului asociat butoanelor “COMANDA” de pe Site-ul alymedia.com
18. MARCA – reprezinta marca inregistrata ALYMEDIA, protejata conform legilor din Romania si internationale;
19. OFERTA PROMOTIONALA – defineste modalitatea de a oferi particularitati comerciale si/sau tehnice a unui serviciu sau pachet de servicii, termeni si conditii asa cum sunt prezentate pe site in subsolul paginii unde se regaseste respectiva oferta;
20. OFERTA SMART SERVICES ADM SRL – defineste oferta unor produse sau servicii prezentata Clientului la momentul incheierii contractului prin intermediul site-ului https://alymedia.com sau prin orice alta metoda de dialog acceptata atat de client cat si de Furnizor (e-mail, prezentare la sediul clientului, etc);
21. PUNCTUL DE LUCRU – defineste sediul secundar al Furnizorului unde acesta isi desfasoara activitatea conform adresei publice specificata la pagina web https://alymedia.com/contact.php;
22. SITE (WEBSITE) – reprezinta https://alymedia.com sau oricare din subdomeniile sale
23. SERVICIU/SERVICII – reprezinta prestarea de catre Furnizor de servicii specifice domeniului de activitate, contractate de Client conform Anexei Descriptive si supusa termenelor si conditiilor agreate de Client.

Alte definitii:
23.1. Serviciul COLOCARE: defineste punerea la dispozitia Clientului a unui spatiu in rack-urile din DATA CENTER-ul Furnizorului, in care se gazduieste serverul proprietate personala a Clientului spre administrarea pe propria raspundere a resurselor acestuia, de configuratia caruia Clientul este unic responsabil si pentru care Furnizorul asigura acces non-stop la Internet si furnizarea cu energie electrica necesara functionarii acestuia;
23.2. Serviciul INTERNET: defineste serviciul de acces in Internet conform caracteristicilor tehnice specifice fiecarui serviciu prezentat in oferta ALYMEDIA in functie de tipul de serviciu contractat de client;
23.3. Domenii .RO: defineste serviciul de INREGISTRARE nume domeniu, procedura prin care Furnizorul inregistreaza pe numele clientilor sai nume de domeniu conform prevederilor autoritatii de top level
„INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE IN INFORMATICA”. Achizitia, reinnoirea cat
si transferul de nume de domeniu se supun contractului Furnizorului de top level si este acceptat in totalitate de Client, iar clauzele contractuale care trebuie respectate de Client se regasesc la adresa de Internet: www.rotld.ro, sectiile „Contract pentru Inregistrare” si „Reguli de Inregistrare”. Precizam ca autoritatea de top level a anuntat introducerea in viitor a unei taxe de mentenanta anuala nume de domeniu.
23.4. Serviciul FIREWALL: defineste serviciul prin care se asigura echipamente si solutii tehnice, in scopul unei protectii cat mai bune la diferite atacuri de tip DoS, DDOS, Botnet etc.;
23.5. Servicii MENTENANTA: serviciu de intretinere a echipamentelor din punct de vedere hardware si software in vederea oferirii in conditii optime a serviciilor contractate de Client. NU cuprinde serviciul de administrare site, decat in cazurile in care acest lucru este explicit mentionat in descrierea serviciului;
23.6. Serviciul UPGRADE: defineste serviciul prin care se ofera resurse tehnice superioare unor anumite echipamente si/sau caracteristici tehnice din cadrul unui serviciu achizitionat de Client;
23.7. Serviciul ADDON (Servicii aditionale): defineste orice servicii asociate unui alt serviciu achizitionat de Client (de exemplu: serviciul licenta, serviciul IP etc);
23.8. Serviciul CLOUD ASP.NET: defineste serviciul de punere la dispozitia Clientului a resurselor tehnice necesare unei gazduiri web, pe un server cu sistem de operare Windows, prin metoda de partajare a resurselor hardware intre mai multi utilizatori cu acelasi tip de serviciu;
23.9. Serviciul CLOUD VMWARE: similar cu serviciul VDS-VPS/Server virtual, cu diferenta ca se opereaza in sistem redundant (cluster);
23.10. Serviciul IP – defineste serviciul de conectare la infrastructura de Internet a altor servicii prin intermediul unui identificator unic de tip Internet protocol;
23.11. Serviciul KVM: defineste serviciul tehnic prin care se pune la dispozitie Clientului posibilitatea de a avea acces la o interfata de tip consola web asociata unui server. Acest serviciu se ofera maxim de 2 ori in intervalul unei luni calendaristice, cu o programare de minim 24 de ore in prealabil si cu o folosinta continua de maxim 6 ore/cerere
23.12. Serviciul SERVER DEDICAT: defineste punerea la dispozitie a unui server dedicat, unui singur Client, spre administrarea pe propria raspundere a resurselor acestuia, resurse care pot sa difere in functie de pachetul contractat;
23.13. Serviciul CLOUD WEB HOSTING – SHARED HOSTING: defineste serviciul de punere la dispozitia Clientului a resurselor tehnice necesare unei gazduiri web, pe un server cu sistem de operare Linux, prin metoda de partajare a resurselor hardware intre mai multi clienti cu acelasi tip de serviciu;
23.14. Serviciul STREAMING: defineste punerea la dispozitia Clientului a unui spatiu de stocare si acces nonstop la o interfata de streaming via Internet;
23.15. Serviciul VDS-VPS/Server virtual: defineste punerea la dispozitie a unui server virtual, unui singur Client, spre administrarea pe propria raspundere a resurselor acestuia, resurse ce difera in functie de pachetul contractat;
23.16. Serviciul VPN (retele virtuale private) – o extensie a reţelei intranet a unei companii peste o reţea publică, asa cum este reţeaua Internet, printr-o conexiune securizată privată;
23.17. Serviciul Backup – reprezinta mijloacele tehnice prin care se asigura posibilitatea duplicarii datelor/ informatiilor din cadrul altui serviciu contractat de Client pe un spatiu de stocare extern serviciului de baza achizitionat de Client. Este responsabilitatea Clientului sa verifice in mod constant integritatea datelor din backup;
23.18. Serviciul inregistrare certificate SSL: defineste procedura prin care Furnizorul inregistreaza in numele Clientului diferite tipuri de certificate SSL. Achizitia certificatelor SSL se supune contractului Furnizorului de top level, contract acceptat in totalitate de Client;
23.19. Serviciul Email profesional: defineste serviciul de posta electronica asigurat de Furnizor pe o infrastructura bazata pe Microsoft Exchange Server;
23.20. Serviciul LICENTA: defineste procedura prin care Furnizorul inregistreaza in numele Clientului diferite tipuri de software aflate in proprietatea altui producator, sub termenii si conditiile acestuia;
23.21. Serviciul CLOUD STORAGE: serviciul prin care se asigura un spatiu de stocare pe serverele Furnizorului, accesibil prin protocoale specifice;
23.22. Serviciul IT: defineste orice alt tip de serviciu din sfera domeniului de activitate al Furnizorului care nu a fost clar precizat si/sau definit mai sus;
23.23. Backup Services: punerea la dispozitie a clientului a mijloacelor informatice prin care serverele la care se doreste backup sa realizeze comunicarea si transferul de date catre serverul de backup.
23.24. Serviciul Nume Domeniu: Reprezinta serviciul de INREGISTRARE / REINNOIRE NUME DE DOMENII, a dreptului de folosinta de catre client pentru numele de domeniu ales de acesta, in conformitate cu oferta Furnizorului si termenele si conditiile registrarului de top level. Respectivele termene si conditii se regasesc pe site-ul registrarului de top level, cum ar fi linkurile: https://www.icann.org/policy#what_is_policy si/sau https://eurid.eu/en/register-a-eu-domain/rules-for-eu-domains/ pentru domenii .eu.
In momentul in care „INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE IN INFORMATICA” va introduce o taxa de mentenanta anuala, link-ul cu respectivele termene si conditii vor fi afisate pe site-ul www.rotld.ro .

24. SPAM – conform legilor in vigoare si a bunelor practici de transmitere a mesajelor electronice, desemneaza transmiterea de mesaje electronice nesolicitate, mesaje avand de cele mai multe ori caracter comercial, de publicitate pentru produse si servicii,
25. TARIFE – reprezinta taxele si/sau tarifele pentru SERVICIILE solicitate cuprinse in Formularul de comanda a serviciului care pot include tarife de instalare, tariful pentru oricare din SERVICIILE furnizate etc;
26. TAXA INSTALARE/CONFIGURARE SERVICII, TAXA ADITIONALA – Furnizorul isi rezerva dreptul de a percepe taxa de instalare/configurare servicii sau taxe aditionale in cazul in care, la cererea Clientului, se opereaza configurari sau setari speciale care nu fac obiectul ofertei curente;
27. TAXA REACTIVARE – In cazul in care termenul de intarziere al unei plati este mai mare de 15 de zile de la emiterea facturii proforme, Furnizorul este indreptatit sa perceapa o taxa suplimentara de reactivare a Serviciului;
28. UPTIME – reprezinta timpul efectiv in care serviciile contractate au fost active si functionale;
29. UTILIZATOR – defineste orice persoana fizica sau juridica care foloseste serviciile oferite de Furnizor;
30. VIZITATORI ZILNICI – defineste suma tuturor vizitelor realizate intr-un interval de 24 de ore, de pe IP-uri unice, catre site-urile gazduite de Client.
31. Web HOSTING / Hosting – defineste modalitatea tehnica de gazduire a paginilor web administrate de catre Client, folosind infrastructura de echipamente a Furnizorului;
32. SMART SERVICES ADM SRL sau FURNIZOR – defineste si denumeste in continuare SMART SERVICES ADM SRL, infiintata si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul social în str Câmpia Libertății, nr. 35, etaj 1, camera 5, sector 3, București, înregistrată la Reg. Com sub nr. J40/12161/2017, CUI: RO37945798; având cont IBAN RO79BRDE426SV86649404260, deschis la BRD GSG, reprezentată prin David Gaucan în calitate de Director General, INCHEIAT DE CATRE SI INTRE FURNIZOR SI BENEFICIAR

Articolul 1 – Obiectul Contractului

Obiectul prezentului Contract il constituie prestarea de catre Furnizor de servicii specifice domeniului de activitate astfel incat Clientul sa beneficieze de serviciile contractate si descrise in Anexa Descriptiva, care face parte integranta din Contract si vor fi prestate de catre Furnizor la capacitatea si eficienta sa maxime. Serviciile noi contractate ulterior de catre Client vor fi adaugate la Anexa Descriptiva initiala si vor deveni parte integranta a contractului initial.

Articolul 2 – Modalitati de derulare a contractului. Eligibilitate

Site-ul si Serviciile continute si descrise in Site sunt disponibile doar Clientilor cu capacitate legala de a contracta, conform dispozitiilor legilor civile din Romania. Prin folosirea Site-ului sau Serviciilor, declarati si garantati ca sunteti
(i) o persoana majora, (ii) sau in caz contrar o persoana careia dispozitiile legale in vigoare ii recunosc capacitatea de a incheia acte juridice si (iii) nu sunteti o persoana care are interdictie de a achizitiona sau beneficia de Serviciile continute in Site, conform legilor romane sau altor legi aplicabile.
Daca acceptati/sunteti parte in prezentul Contract din partea unei societati sau alte entitati juridice, declarati si garantati pe propria raspundere ca reprezentati si ca aveti autoritatea legala de a angaja o astfel de societate/ entitate prin clauzele prezentului Contract, caz in care termenii „dumneavoastra”, „al dumneavoastra”, „Client”, „Beneficiar”, „Utilizator” se vor referi la acea societate/entitate. In cazul in care, dupa acceptarea prin mijloace electronice, Furnizorul descopera ca nu aveti autoritatea legala de a reprezenta societatea/entitatea, sunteti personal responsabil de clauzele prezentului Contract, incluzand, dar fara a se limita la obligatiile de plata.
Fără nicio limitare, urmatoarele diligente si obligatii nu sunt incluse în Servicii: nu putem si nu verificam daca numele de domeniu (domenii) selectate sau utilizate sau oricare alte Servicii incalca drepturile altora. Este responsabilitatea Clientului sa stie daca numele de domeniu (domenii) utilizate sau modul in care folosit Serviciile contractate incalca drepturile altora. Este responsabilitatea Clientului sa furnizeze informatii de contact corecte cu privire la Serviciile contractate, pentru a fi comunicate reclamantilor, potențialilor reclamanți și autoritatilor guvernamentale. Nu este responsabilitatea Furnizorului de a transmite hotararile judecatoresti sau alte comunicari legale catre Client. Cu toate acestea, cand vom fi instiintati de catre o terta parte ca Serviciile comandate sau utilizate de Client, inclusiv domeniul/ domeniile comandate, incalca drepturile altora, vom notifica de indata Clientul despre aceasta situatie. Clientul are obligatia sa raspunda in maxim 24 de ore la notificarea noastra si sa-si exprime pozitia in privinta reclamatiei primite. Neprimirea din partea Clientului a unei infirmari asupra sustenabilitatii reclamatiei primite, poate sa duca la aplicarea de restrictii tehnice asupra Serviciilor contractate de acesta, conform prevederilor prezentului Contract.
2.1. Termenul de activare a serviciilor contractate de Client este de maxim 48 de ore lucratoare din momentul confirmarii bancare a achitarii respectivelor servicii. Timpul alocat activarii serviciilor comandate de catre Client nu se considera Downtime. Acest interval presupune efectuarea lucrarilor tehnice in vederea activarii serviciilor contractate si se factureaza normal.
2.2. In situatia in care Beneficiarul va reclama functionarea defectuoasa a unuia dintre serviciile contractate, Furnizorul se angajeaza sa remedieze in maxim 24 de ore orice defectiune datorata din culpa sa.
2.3. Nicio plata efectuata prin ordin de plata nu va fi considerata primita decat in momentul ajungerii ei in contul bancar al Furnizorului. Daca data scadenta a platii coincide cu o zi de Sambata sau Duminica sau cu o sarbatoare legala in Romania, Beneficiarul va lua toate masurile necesare pentru ca plata sa fie receptionata de Furnizor in ziua lucratoare care precede respectiva sambata, duminica sau zi de sarbatoare. In cazul in care, din diferite motive (ex. disfunctionalitati ale sistemului bancar etc.), Furnizorului nu i s-a alimentat contul cu sumele platite de Beneficiar, obligatia de plata a sumelor respective nu dispare, Beneficiarul fiind obligat sa se ingrijeasca de stingerea acestor obligatii, cu tot ceea ce implica aceasta.
2.4. Furnizorul garanteaza o disponibilitate lunara a serviciilor de 99,9%. In cazul in care, din culpa directa a acestuia, disponibilitatea minim garantata nu este atinsa, atunci Clientul va beneficia, la urmatoarea factura pe care va trebui s-o achite catre Furnizor, de o reducere a valorii serviciului contractat, proportionala cu perioada de nefunctionalitate. Se considera activa o sesizare din momentul semnalarii acesteia de catre client (conform articolului 2.5.) si receptionarii de catre Furnizor.
2.5. O functionare defectuoasa a unui serviciu contractat si constatat de Beneficiar, va fi notificata catre Furnizor numai dupa diagnosticarea propriilor echipamente, telefonic la numarul 0733 177 355 sau la adresa de e-mail support@alymedia.com, precizand urmatoarele aspecte:

2.5.1. O descriere cat mai ampla a defectiunii sau erorilor constatate
2.5.2. Asigurarea accesului pe echipamente atunci cand este necesar
2.6. Furnizorul va anunta prin e-mail orice lucrare de interventie sau intretinere a echipamentelor sau retelei de comunicatii a Furnizorului, cu cel putin 12 ore inaintea lucrarii propriu-zise. Nu se considera perioada de nefunctionalitate a serviciului (downtime), perioada respectivei interventii programate. Aceasta nu va putea depasi mai mult de 4 ore si astfel de interventii vor fi programate, atunci cand este posibil acest lucru, doar in intervalul orar 00:00 AM-06:00 AM (GMT+2).
2.7. Se accepta de ambele parti ca orice comunicare pe e-mail este considerata ca fiind suficienta in cazul transmiterii de orice informatii sau notificari de cealalta parte contractuala, ce decurg din derularea prezentului contract. Adresele oficiale de primire si trimitere corespondenta pentru Furnizor sunt: support@alymedia.com. Furnizorul isi rezerva dreptul sa foloseasca si alte adrese de e-mail, exclusiv pentru trimitere de: date, informatii sau notificari catre client, dar obligatoriu aceste adrese de e-mail sunt gazduite pe domeniul alymedia.com .
Adresele de mail autorizate de trimitere si primire e-mail-uri pentru Client, sunt specificate in Anexa Descriptiva.
2.8. In comunicarea cu Furnizorul, Clientul poate autoriza un numar maxim de 3 (trei) adrese de email autorizate, una principala si doua secundare.
2.9. Orice cerere de modificare in orice fel a contractului sau de reziliere a acestuia, trimisa prin posta electronica de catre Client, nu va putea fi luata in considerare decat daca a fost trimisa de pe adresa de e-mail principala autorizata. In cazul in care Beneficiarul doreste inlocuirea adresei principale de email, acest lucru se poate efectua doar trimitand un email de pe una din adresele de email autorizate (secundare) in comunicatia cu Furnizorul. Va fi necesar sa se indeplineasca si alte cerinte de securitate ce vor fi enuntate de Furnizor la momentul respectiv. In cazul in care un Client nu mai are acces la niciuna din adresele de email autorizate declarate ca imputernicite in comunicarea cu Furnizorul, singura modalitate de inlocuire a adresei de email principale este ca Beneficiarul sau reprezentantul legal imputernicit al Beneficiarului contractului sa se prezinte la punctul de lucru al Furnizorului in vederea depunerii unei cereri scrise pentru a autoriza alte adrese. La cererea Furnizorului, din motive de securitate, Beneficiarul va furniza si alte acte necesare pentru autentificare (CI, CUI, act constitutiv etc.).
2.10. Orice cerere a Clientului care nu este transmisa de la o adresa de email autorizata nu va fi luata in considerare.

Articolul 3 – Valoarea Contractului. Facturare si termene de plata

3.1. Valoarea prezentului contract este constituita din contravaloarea serviciilor contractate conform Anexei Descriptive si a altor servicii contractate ulterior de Client. Tarifele nu includ costurile rezultate din folosirea serviciilor oferite de terti sau care exced obiectului prezentului contract. Furnizorul isi rezerva dreptul de a modifica tarifele oferite Beneficiarului, doar in cazuri exceptionale, cand costurile acestuia pentru a onora serviciile cresc. Noile tarife vor fi comunicate Beneficiarului prin email, iar Beneficiarul va dispune de o perioada de pana la 14 zile in care va putea denunta unilateral contractul in caz de neacceptare. Neprimirea in termen de 14 zile a unei cereri de reziliere asupra prezentului contract, se considera acceptul tacit din partea Clientului asupra modificarilor efectuate. Furnizorul va putea acorda Beneficiarului reduceri la valoarea Serviciului, la preturile echipamentelor comercializate, precum si la cuantumul penalitatilor.
3.2. Pentru servicii contractate de Beneficiar, FURNIZORUL va emite o factura proforma in primele 5 (cinci) zile ale fiecarui ciclu de facturare acceptat de client. Factura proforma va fi achitata de catre Beneficiar in maximum 10 (zece) zile calendaristice de la emiterea acesteia de catre Furnizor. In caz de nerespectare a termenului de plata, Beneficiarul va putea fi obligat la plata de penalitati in procent de 0,6% din valoarea sumelor scadente si neachitate pentru fiecare zi de intarziere. De asemenea, in acest caz, Furnizorul isi rezerva dreptul de a restrictiona total sau partial accesul clientului la serviciile contractate si/sau accesul public la serviciile oferite catre client. Orice restrictie aplicata in acest sens, nu se considera lipsa de furnizare (downtime) a Serviciilor catre Client.
3.3. In cazul unor tipuri de servicii (cum ar fi, dar fara a se limita la : inregistrarea numelor de domenii, certificate SSL sau licente software), Furnizorul poate emite facturile cu 30 de zile in avans, perioada scadenta fiind de 10 zile.
3.4. Furnizorul va emite in momentul consemnarii platii facturi proforme, factura fiscala corespunzatoare acesteia, care va fi transmisa Clientului la adresa de mail principala autorizata a reprezentantului comercial, definita in anexa descriptiva.
3.5. Facturile proforme, cat si facturile fiscale, vor fi trimise prin posta electronica (e-mail) la adresa specificata de Beneficiar conform Anexei Descriptive. Intrarea in posesia Beneficiarului a facturilor emise de Furnizor va fi exclusiv responsabilitatea Clientului, iar neprimirea acestora nu il exonereaza pe Beneficiar de obligatiile contractuale, implicit

de plata datoriilor catre Furnizor. Factura fiscala este semnata digital in conformitate cu legislatia romana in vigoare.
3.6. Facturarea, cat si prefacturarea, sunt efectuate de Furnizor, prin scriere pe calculator si printare pe suport hartie la imprimanta clientului si/sau furnizorului, in conformitate cu Codul Fiscal din Romania (Legea 571/2003 si norme metodologice de aplicare) si au precizate textul „Valabil fara semnatura si stampila Furnizorului”.
3.7. Plata efectuata de catre Client se considera valida in momentul intrarii efective a banilor in contul bancar al Furnizorului. Furnizorul poate cere Beneficiarului plata serviciilor in alt cont, diferit de cel stipulat in prezentul contract. Dispozitiile art.2.3. cu privire la plata, se aplica in consecinta.

3.8. Furnizorul poate oferi, pe o perioada limitata, o reducere a valorii serviciilor prestate, sub forma unui discount comercial, in urmatoarele cazuri care includ, insa fara a se limita la: in baza unei oferte promotionale, a unui program de fidelizare, in baza contractarii unui volum mare de servicii sau a contractarii pe o perioada indelungata, in baza unor plati anticipate sau in baza art. 2.4. Discount-ul specificat va fi mentionat pe factura de Servicii.
3.9. Furnizorul isi rezerva dreptul de a percepe taxa de instalare/configurare servicii sau taxe aditionale pentru setari si configurari speciale care nu fac obiectul ofertei curente sau a unui pachet de servicii deja contractat, in baza unei oferte extinse acceptata in prealabil de catre Client.

Articolul 4 – Durata contractului. Prelungiri ulterioare

4.1. Contractul intra in vigoare la momentul confirmării de către Furnizor a acceptării comenzii transmise de Client. Dupa achitarea Serviciului, Clientul nu mai beneficiaza de dreptul de retragere din Contract si returnarea sumelor de bani achitate, Clientul acceptand in mod expres inceperea executarii contractului prin plata efectuata.
4.2. Contractul se va considera incheiat pe o durata egala cu perioada achitata de catre Client in avans pentru serviciul contractat si se prelungeste automat cu perioade succesive egale, daca niciuna dintre parti nu si-a exprimat in mod expres incetarea contractului conform articolului 5.

Articolul 5 – Rezilierea contractului

5.1. Oricare dintre parti are dreptul de a solicita incetarea acestui Contract oricand, pe baza unei notificari prealabile comunicate celeilalte parti cu un preaviz de minim 14 (paisprezece) zile.
5.2. Furnizorul poate considera contractul ca fiind reziliat de drept, fara interventia instantei de judecata si fara indeplinirea niciunei formalitati prealabile, in cazul in care clientul nu-si respecta oricare dintre obligatiile asumate sau in cazul in care impotriva clientului este declansata procedura reorganizarii judiciare sau a falimentului. Rezilierea nu va avea niciun efect asupra obligatiilor deja scadente intre parti.
5.3. Furnizorul poate rezilia unilateral contractul daca:
5.3.1 Clientul a furnizat date de identificare false;
5.3.2 Clientul nu a raspuns comunicarilor transmise pe adresa de e-mail autorizata completata in Anexa Descriptiva;
5.3.3 Clientul nu a achitat valoarea serviciului contractat in termen de 30 de zile calendaristice de la emiterea facturii proforme;
5.3.4 Prin actiunile pe care le intreprinde, Clientul isi exprima direct sau indirect dezacordul fata de oricare clauza contractuala.
5.4. Furnizorul isi rezerva dreptul de a rezilia contractul unilateral in cazul in care sunt aduse jigniri sau injurii asupra imaginii companiei sau a reprezentantilor acesteia.
5.5. Tarifele practicate de Furnizor difera pentru acelasi tip de serviciu in functie de perioada de recurenta (implicit ciclul de facturare), aleasa de Client, conform ofertei ALYMEDIA. Astfel, in caz de reziliere anticipata, se recalculeaza pretul serviciilor efectuate pana la data rezilierii, avand ca referinta pretul corespunzator perioadei de recurenta celei mai apropiate. Dupa recalcularea sumei, in cazul in care nu exista alte datorii ale Beneficiarului catre Furnizor (inclusiv din derularea altor contracte sau servicii), se returneaza catre Client diferenta ramasa pana la suma achitata de acesta in avans. In cazul unei cereri de reziliere, Furnizorul poate emite o factura proforma in avans pentru serviciul contractat de Client, raportat la perioada ramasa pana la data rezilierii efective a contractului si pentru care serviciul contractat nu a fost achitat in prealabil de Client. Clientul se obliga sa achite aceasta factura in maxim 24 de ore de la data emiterii acesteia.
5.6. Furnizorul are dreptul de a rezilia sau suspenda Serviciul, fara niciun fel de preaviz sau notificare prealabila, in orice moment, pentru cauze care includ, insa fara a se limita la inregistrarea de nume de domenii interzise, abuz de servicii (a se vedea art. 6.1.), nereguli privind platile, comportament ilegal sau in cazul in care utilizarea de catre dumneavoastra a Serviciilor implica o incalcare a politicilor oricarui Furnizor de Servicii de Internet (“ISP”), inclusiv transmiterea de e-mailuri nesolicitate tip spam. Nu se va restitui nicio suma de bani achitata de catre Client atunci cand suspendarea sau incetarea Serviciilor are o cauza din cele enumerate mai sus.
5.7. In cazul in care Beneficiarul solicita rezilierea contractului inainte de termen, daca Clientul a beneficiat de promotii sau discount-uri promotionale, este obligat sa returneze toate discounturile si promotiile de care a profitat la incheierea contractului.
5.8. In urma rezilierii contractului, toate informatiile si/sau datele gazduite de Client pe echipamentele Furnizorului vor fi inlaturate in orice moment, intr-un interval de timp aflat la libera alegere a Furnizorului.
5.9. Contractul poate inceta in orice moment, cu acordul ambelor parti contractante.

Articolul 6 – Drepturi si obligatii ale Clientului

6.1. Clientul se obliga sa utilizeze Serviciul respectand in totalitate legislatia din Romania. In conformitate cu prevederile prezentului contract, dar fara a se limita la acestea, urmatoarele actiuni, inactiuni, demersuri si tentative sunt considerate COMPORTAMENT INTERZIS si constituie incalcare a clauzelor prezentului contract, care poate duce la incetarea Contractului, fara nicio notificare sau interventie a instantei, constituind pact comisoriu de cel mai inalt grad:
6.1.1. Spamming. Fie ca incarca excesiv sau nu Serviciile sau perturba serviciul abonatilor ALYMEDIA, Spam-ul este interzis. Termenul de “spamming” include, dar nu se limiteaza la trimiterea de mesaje nesolicitate si/sau mesaje comerciale pe Internet, mentinand o politica SMTP deschisa sau trimiterea la orice lista de contacte care nu au bifat optiunea de abonare si acceptare a acestora.
6.1.2. Ofertarea interzisa. Clientul nu are dreptul sa furnizeze, sa vanda sau sa ofere spre vanzare urmatoarele: substante aflate sub controlul legii, droguri, arme, materiale piratate; instructiuni privind fabricarea, asamblarea sau obtinerea de bunuri ilegale sau arme pentru atacarea altor persoane; informatii folosite pentru incalcarea dreptului de proprietate sau a dreptului de marca; pornografie, programe, produse sau servicii de natura sexuala; servicii privind escortele sau alt continut pentru adulti.
6.1.3. Blasfemia. Blasfemia sau referirile blasfemice din continutul site-ului sau din numele de domeniu este interzisa.
6.1.4. Informatii și imagini private. Clientul nu are dreptul de a posta sau dezvalui informatii personale sau private cu privire la sau de copii minori sau orice terta parte, fara acordul expres al respectivului (sau al unui parinte, in cazul unui minor).
6.1.5. Incalcarea drepturilor de proprietate intelectuala. Orice incalcare a unui drept de proprietate intelectuala apartinand unei persoane sau entitati, a confidentialitatii, a drepturilor de publicitate sau alte drepturi personale este interzisa. ALY Media are dreptul sa elimine sau sa blocheze accesul la continutul care apare pe sau prin intermediul Serviciilor, doar in baza unei sentinte judecatoresti, comunicata in mod corect.
6.1.6. Transmiterea de informatii eronate. Contrafacerea, prin denaturarea, omisiunea sau stergerea de antete din mesaje, informatii de raspuns din cuprinsul mailului si/sau protocolul de Internet, cu scopul de a ascunde sau a denatura originea unui mesaj este interzisă.
6.1.7. Virusi si alte activitati distructive. Utilizarea Serviciilor pentru crearea sau trimiterea de virusi, viermi sau cai troieni sau pentru pinging, flooding sau mail bombing, sau angajarea în atacuri de tip denial of service, este interzisă. De asemenea, este interzis Clientului angajarea in alte activitati, destinate a perturba sau interfera cu sau care pot duce la intreruperea sau interferarea utilizarii in mod eficient a Serviciilor (sau orice retea, servicii, echipament si/sau sistem conectate).
6.1.8. Hacking. Activitatile de tip “hacking” si cele conexe acesteia sunt interzise. “Hacking-ul” include, dar nu se limiteaza la urmatoarele activitati: accesarea ilegala sau fara autorizatie a calculatoarelor, conturilor sau retelelor; patrunderea sau incercarea de a penetra securitatea, scanarea de porturi, scanarea ascunsa si alte activitati menite sa ajute in activitatea de „hacking”.
6.1.9. Proxy-uri anonime. ALY Media nu permite utilizarea scripturilor proxy anonime pe serverele sale. Ele pot fi foarte abuzive pentru resursele de server si pot afecta toti utilizatorii de pe acel server.
6.1.10. Pornografie infantilă. Utilizarea Serviciilor pentru a stoca, posta, afisa, transmite, face reclama sau face disponibila pornografia infantila este interzisa.
6.1.11. Alte activităti ilegale. Este interzisa utilizarea Serviciilor pentru angajarea in activitati considerate de Furnizor, la discretia sa absoluta, a fi ilegale. Astfel de activitati ilegale includ, dar nu sunt limitate la,
stocarea, postarea, afisarea, transmiterea sau alt mod de punere la dispozitie de scheme ponzi sau scheme piramidale, folosirea frauduloasa a sumelor de bani de pe carduri de credit sau afisarea de informatii despre carduri de credit ale unor terti, fără consimtământul lor, precum și nerespectarea culpabila a legilor privind confidentialitatea online. Furnizorul va coopera pe deplin cu organele, autoritatile si instantele competente, in legatura cu investigarea oricaror si tuturor activitatilor ilegale care au loc pe sau prin intermediul Serviciilor.
6.1.12. Limbaj obscen, defaimator, abuziv sau amenintator. Utilizarea Serviciilor pentru stocarea, postarea, transmiterea, afisarea sau punerea la dispozitie de limbaj obscen, defaimator, abuziv sau amenintator este interzisa. Aceeasi interdictie se refera si la folosirea, direct sau indirect, a limbajului obscen, defaimator, abuziv sau amenintator la adresa Furnizorului, angajatilor sai sau oricarui partener al sau.
6.1.13. Alte activitati. Este interzisa angajarea in orice alta activitate care, la unica si absoluta discretie a Furnizorului, este considerata a intrerupe, interfera cu sau este daunatoare pentru Servicii, afacerea, operatiunile, reputatia, fondul de comert, clientii Furnizorului si / sau relatia cu ceilalti clienti sau capacitatea lor de a utiliza in mod eficient Serviciile. Astfel de activitati interzise includ, dar nu se limiteaza la punerea la dispozitie a oricarui program, produs sau serviciu care este proiectat pentru sau poate fi utilizat pentru incalcarea prezentelor clauze contractuale.
6.2. Clientul are obligatia de a pastra confidentialitatea datelor de identificare si a datelor gazduite pe echipamentele Furnizorului, fiind unic raspunzator pentru orice consecinte pe care le-ar putea avea divulgarea acestora catre un tert, indiferent daca divulgarea a fost intentionata, din neglijenta sau din imprudenta.
6.3. Clientul se obliga sa comunice de indata Furnizorului orice modificare privind Datele de Identificare ale Clientului. In caz contrar, Furnizorul nu isi asuma raspunderea pentru exactitatea datelor neactualizate de Client. De asemenea, Clientul se obliga sa utilizeze si sa furnizeze o adresa de mail principala, folosita in corespondenta cu Beneficiarul si maxim doua adrese de email secundare. Toate comunicarile, modificarile, solicitarile catre si de la Furnizor se vor putea face si vor fi acceptate doar de pe adresele de e-mail autorizate ale Beneficiarului. Fara a prejudicia alte prevederi contrare din acest Contract, Clientul intelege si este de acord ca informatiile afisate prin intermediul site-lui, exceptand pagina cu forma generala a prezentului contract, sunt prezentate cu titlu informativ si nu pot constitui obiectul unor eventuale contestatii sau actiuni in justitie sau probe in cadrul unor asemenea proceduri judiciare. Singurele informatii care pot constitui obiectul unor eventuale contestatii sau actiuni in justitie sunt cele mentionate in corespondenta directa cu noi.
6.4. BENEFICIARUL este singurul raspunzator pentru informatiile transmise in Internet, prin folosirea abuziva a serviciilor contractate, nerespectand art. 6.1.
6.5. Echipamentele Furnizorului nu vor fi utilizate sub nicio forma si in nicio circumstanta pentru transmiterea, stocarea sau publicarea de materiale sau pentru intreprinderea de actiuni considerate ilegale conform legislatiei din Romania, Uniunea Europeana si/sau SUA. Materialele sau actiunile ilegale includ, dar nu sunt limitate la:
6.6.1. Trimiterea de e-mailuri comerciale sau necomerciale nesolicitate de catre recipient, denuntate sau nedenuntate ca fiind SPAM, dar care pot fi considerate ca atare;
6.6.2. Incalcarea unui drept de autor sau al oricarui alt drept al oricarui tert;
6.6.3. Materiale protejate de secrete de marca sau de vreun alt statut;
6.6.4. Materiale menite sa incurajeze sentimentul de ura sau discriminare;
6.6.5. Amenintari, abuz, hartuire, declaratii calomnioase;
6.6.6. Continut pentru adulti, nuditate, pornografie, orice imagine sau text cu continut sexual sau obscen;
6.6.7. Promovarea de activitati ilegale (hacking, cracking, warez etc.);
6.6.8. Informatii sau software despre sau continand orice tip de virusi sau troieni cu exceptia acelora provenind de la companii specializate in combaterea, inlaturarea sau protejarea fata de acestia si doar respectand legile in vigoare cu privire la drepturile de autor;
6.6.9. Colectarea de informatii personale pentru utilizarea in scopuri ilegale, sau in orice scop fara acordul persoanelor ale caror date sunt colectate;
6.6.10. Orice continut sau actiune considerate de Furnizor ca fiind daunatoare sau ilegale;
6.6.11. Pentru serviciul de cloud web hosting (cu resurse partajate), nu este permisa folosirea urmatoarelor tipuri
de scripturi:
6.6.11.1. Ce faciliteaza traficul P2P sau traficul de tip file sharing (ex. Scripturi de tip torrent, scripturi de upload/download fisiere);
6.6.11.2. Pentru servicii de tip proxy sau IRC;
6.6.11.3. PhpShell sau scripturi similare pentru executarea de comenzi;
6.6.11.4. De tipul FormMail;
6.6.11.5. De tip Chat Room;
6.6.11.6. Ce contin probleme de securitate cunoscute.

NOTA: Orice sesizare primita in acest sens si confirmata va putea duce la suspendarea imediata a contului respectiv fara o notificare in prealabil a Clientului.
6.7. Folosirea form-urilor online pentru expedierea de e-mailuri se face doar prin scripturi securizate la care accesul este restrictionat de parola sau sisteme anti-robot. Nerespectarea acestor prevederi duce la dezactivarea scripturilor sau suspendarea contului.
6.8. Pornografia sau orice alte materiale cu continut sexual sau obscen, link-uri avand legatura cu pornografia, sunt interzise pe serverele noastre.
6.9. Nu este permisa utilizarea de scripturi de tip proxy sau IRC.
6.10. Administrarea serverelor, echipamentelor si infrastructurii necesare derularii prezentului contract este oferita ca bonus gratuit si nu ne angajeaza cu niciun fel de responsabilitate. Ne rezervam dreptul unilateral de a intrerupe aceasta oferta in relatia cu un client in cazuri exceptionale, de exemplu, dar fara a se limita la: clientul abuzeaza cu cerinte de administrare software, clientul aduce jigniri de orice natura angajatilor ALY Media etc. De asemenea, daca serviciul de mentenanta (administrare) servere sau alte echipamente presupune un numar crescut de ore de munca necesare strict pentru Client, in vederea bunei functionari a serviciilor contractate, ne rezervam dreptul de a inainta Clientului o oferta platita pentru acest tip de serviciu si de a intrerupe asigurarea gratuita a administrarii in cazul neacceptarii ei.
6.11. Sa se asigure ca plata Serviciilor contractate se efectueaza la timp, fara sa se depaseasca termenul de scadenta;
6.12. Sa nu faca cunoscuta parola de acces altor persoane decat celor autorizate. De asemenea, Beneficiarul se obliga sa colaboreze cu Furnizorul in scopul asigurarii securitatii accesului la serviciile si serverele Furnizorului si sa aduca la cunostinta acestuia, orice actiune despre care are cunostinta si care reprezinta sau ar putea reprezenta un atac la securitatea si etica retelei Internet;
6.13. Sa se conformeze regulilor din retelele de nivel mondial atunci cand utilizeaza serviciile furnizorului pentru conectarea la acestea;
6.14. Sa nu utilizeze abuziv echipamentele Furnizorului, conducand la perturbatii in functionarea acestora;
6.15. Sa suporte orice costuri, taxe sau eventuale cheltuieli provenind din daune de orice natura provocate Furnizorului sau unei terte persoane din cauza nerespectarii acestor obligatii, in cazul dovedirii culpabilitatii sale;
6.16. Sa isi asigure o copie de siguranta externa la toate datele si informatiile gazduite pe echipamentele Furnizorului, acesta nefiind in niciun fel responsabil pentru pierderea sau alterarea datelor Clientului, indiferent de motivul din care acestea survin. Furnizorul pune la dispozitie doar mijloacele prin care sa se realizeze in bune conditii aceste copii, dar nu poate controla factorii ce pot corupe aceste date, de exemplu, datele originale ale Clientului pot fi deja corupte in momentul in care se realizeaza copia de siguranta. Este responsabilitatea Clientului sa verifice constant integritatea, atat a datelor gazduite, cat si a copiilor de siguranta.
6.17. Sa isi administreze site-urile gazduite pe serviciile contractate de la Furnizor, fiind singurul in masura sa controleze continutul propriilor site-uri;
6.18. Sa respecte prevederile prezentului document pentru fiecare tip de serviciu in parte. Este considerata incalcare a clauzelor prezentului contract orice depasire a limitelor resurselor, spatiului de stocare sau oricaror altor criterii tehnice transmise si acceptate de Client inclusiv la capitolul “Parametri tehnici de furnizare a serviciilor” aflat pe Site.
6.19. Clientul are obligatia de a raspunde solicitarilor venite din partea Furnizorului de a trimite documente sau informatii suplimentare in cazul in care exista suspiciuni indreptatite ca anumite date/informatii furnizate de Client sunt eronate.
6.20. Clientul are următoarele drepturi:

6.20.1. sa solicite facturile corespunzătoare platilor efectuate
6.20.2. sa sesizeze catre Departamentul Tehnic prin email sau telefonic orice functionare defectuoasa a serviciilor contractate
6.20.3. sa-i fie pastrate confidentiale datele de contact si datele de acces din baza de date https://alymedia.com.

Articolul 7 – Drepturi si obligatii ale Furnizorului

7.1. Furnizorul este raspunzator pentru asigurarea functionarii echipamentelor si retelei de transmisie date si acces Internet permanent, garantand un Uptime al acestora de 99,9%, cu exceptia serviciului Cloud VMware, pentru care garanteaza un Uptime de 99.982%. Incalcarea acestei prevederi duce la sanctiuni asupra Furnizorului conform art.2.4.
7.2. Furnizorul nu este raspunzator pentru alterarea informatiilor transportate in exteriorul sistemului propriu de comunicatii de date,
7.3. Serviciile de acces la serviciile Internet sunt accesibile NON-STOP. Furnizorul asigura minim doua legaturi distincte de acces la Internet a data center-ului propriu. In mod exceptional, un ip poate fi filtrat de catre Furnizor sau de catre furnizorii acestuia de Internet, spre anumite destinatii din Internet, in cazul unui atac de tip flood cu sursa neidentificata a carui virulenta pune in pericol buna functionare a echipamentelor furnizorilor de Internet ce tranziteaza respectivul trafic. Aceasta procedura este recunoscuta de furnizorii de servicii de Internet ca singura metoda de protectie pana in momentul in care se identifica sursa atacului.
7.4. Furnizorul va asigura:
7.4.1. Suport tehnic telefonic la 0733177355
7.4.2. Interventie pentru rezolvarea problemelor specifice Furnizorului (de exemplu: avarii hardware in datacenter etc.)
7.4.3. Suport tehnic prin e-mail support@alymedia.com
7.5. Pentru folosirea responsabila a serviciilor de Cloud Web Hosting (avand in vedere ca este un serviciu de tip shared, partajat cu mai multi utilizatori), Furnizorul isi rezerva dreptul de a realiza o configuratie a serverelor unitara pentru toti clientii, in functie de pachetul contractat, cu limitari tehnice, cum ar fi si fara a se limita la: limitarea trimiterii de maxim 200 de e-mailuri pe ora de catre client catre un maxim de 15 recipienti per e-mail, rularea scripturilor in cron la un interval mai mic de 15 minute etc. Aceste limitari sunt menite sa faciliteze accesul concurential corect la resurse al clientilor gazduiti pe respectivul echipament. Valori maxime acceptate pentru acest serviciu sunt: un numar de maxim
30.000 de vizitatori lunar (sau echivalent 1000 vizitatori zilnici) pe site-urile gazduite pe pachetul Cloud Web Hosting Standard, maxim 90.000 de vizitatori lunar (sau echivalent 3000 vizitatori zilnici) pe site-urile gazduite pe pachetul Cloud Web Hosting Professional, maxim 210.000 vizitatori lunar (sau echivalent 7000 vizitatori zilnici) pe site-urilor gazduite pe pachetul Cloud Web Hosting Enterprise. Valorile echivalente maxim admise per pachet:
7.5.1. Cloud Web Hosting Standard – 1 Ghz consum procesor, 1 Gb consum memorie RAM;
7.5.2. Cloud Web Hosting Professional – 1,5 Ghz consum procesor, 1,5 Gb consum memorie RAM;
7.5.3. Cloud Web Hosting Enterprise – 2 Ghz consum procesor, 2 Gb consum memorie RAM.
7.5.4. Pachetul Cloud Hosting Reseller presupune o masina virtuala – VPS, dedicata fiecarui client si administrata de catre AlyMedia sau furnizorii acesteia. Pe acest VPS este instalata gratuit licenta de WHM/cPanel si resursele hardware garantate sunt: 2x 2GHz procesor, 2 GB memorie RAM, 24GB storage SSD – disponibil dupa instalarea sistemului de operare.
7.6. Atunci cand se primeste o sesizare oficiala din partea unei autoritati abilitate, a unui utilizator sau in cazul autosesizarii cu privire la o fapta, actiune, inactiune, defectiune, functionare necorespunzatoare, frauda, utilizare frauduloasa sau orice alta imprejurare de natura sa puna in pericol functionarea corespunzatoare a Serviciilor, a echipamentelor Furnizorului sau pentru remedierea unei astfel de situatii, Furnizorul este indreptatit sa acceseze serverele proprii sau cele aflate in custodie, utilizand datele de acces folosite de Client sau, la cererea expresa a unei persoane/entitati care are calitate sau din proprie initiativa, le poate reseta.
7.7. Pe perioada derularii contractului, atunci cand intervine un incident de plata pentru un Serviciu contractat, Furnizorul este indreptatit sa compenseze orice plati ulterioare ale unui Client care are mai multe Servicii contractate, cu Serviciile neachitate, astfel incat sa se stinga datoriile cele mai vechi, conform imputatiei platii.
7.8. In situatia in care un Client reziliaza un Serviciu fara a achita perioada de preaviz conform contractului si revine cu o comanda noua de servicii, Furnizorul este indreptatit sa retina banii incasati pentru Serviciul nou contractat, cu acordul Clientului si sa-i redirectioneze in contul contractului reziliat pentru neplata, in vederea acoperirii pierderilor/pagubelor.
7.9. Furnizorul isi rezerva dreptul de a cere Clientului furnizarea unor acte de identificare suplimentare (CI, CUI, act constitutiv etc) atunci cand considera ca este necesar acest lucru.
7.10. Furnizorul isi rezerva dreptul de a inregistra convorbirile telefonice intre reprezentantii sai si Client, Clientul fiind instiintat in prealabil despre acest lucru.
7.11. Furnizorul isi rezerva dreptul unilateral de a retrage sau inlocui cu un produs similar orice produs soft licentiat, achizitionat de la o terta parte, in oricare din situatiile:
7.11.1. costul furnizorului cu respectivele licente achizitionate de la alti producatori de soft se mareste cu peste 10% clientul foloseste respectivul soft licentiat incalcand termenele si conditiile producatorului
7.11.2. furnizorul constata deficiente tehnice (“bug-uri”) ce genereaza diferite erori si pericliteaza buna functionare a altor servicii
7.11.3. alte situatii ce cauzeaza sau pot cauza pierderi de orice natura clientului sau furnizorului.

Articolul 8 – Migrarea catre alte servicii sau pachete de servicii

8.1. Migrarea spre un alt pachet al Serviciului este posibila doar prin preaviz de minim 14 zile inainte de expirarea unui ciclu de facturare. In anumite cazuri, si doar cu acordul Furnizorului, se poate realiza migrarea la o data stabilita de comun acord de ambele parti contractuale.
8.2. Furnizorul nu va lua in considerare nicio astfel de cerere in cazul in care pe numele clientului au fost emise facturi pentru care nu s-a inregistrat plata pana la momentul migrarii conform art. 2.3.
8.3. In cazul migrarii spre alte servicii sau pachete de servicii, precum si in orice alta situatie, Serviciile AddOn contractate nu se vor putea inchide decat impreuna cu Serviciul de baza contractat sau cu acordul expres al Furnizorului.

Articolul 9 – Limitari contractuale

9.1. Furnizorul nu este responsabil pentru pierderile de date sau orice pierderi economice ale clientului, directe sau indirecte, indiferent de felul lor, rezultand din derularea prezentului contract. Exceptand dispozitiile contrare din prezentul Contract, Furnizorul nu isi asuma nici o responsabilitate privind orice fel de paguba de orice natura provocata Clientului de catre un tert prin intermediul adreselor IP furnizate de catre ALYMedia.
9.2. Furnizorul nu va fi raspunzator pentru nici un fel de pagube, de orice natura, suferita de Client sau orice terta parte, care refuza, in totalitate sau in parte, exercitarea de catre Furnizor a drepturilor sale in baza prezentului Contract. Furnizorul nu va fi raspunzator, fara ca enumerarea sa fie limitativa, de alterarea si/sau securitatea informatiilor care tranziteaza Internetul.
9.3. Furnizorul nu are abilitatea sa exercite controlul si nu isi asuma responsabilitatea asupra continutului informatiilor care circula prin reteaua sa sau prin serviciile asigurate prin prezentul contract. De asemenea, Furnizorul nu garanteaza veridicitatea informatiilor primite prin intermediul serviciilor asigurate de prezentul contract.
9.4. Furnizorul nu garanteaza securitatea totala a datelor stocate pe echipamentele proprii atat din punct de vedere al pastrarii integritatii acestora impotriva daunelor ce pot surveni din aparitia unor defecte fizice la echipamente, cat si din punct de vedere al pastrarii integritatii acestora impotriva unor atacuri prin metode software de tip malitios.
9.5. Furnizorul nu ofera nicio garantie ca: Serviciul va indeplini toate cerintele Clientului; Serviciul va fi furnizat neintrerupt, la timp, sigur sau fara erori; absolut orice eroare de program va fi corectata. Beneficiarul accepta si intelege ca Uptime- ul unui site nu este acelasi lucru cu Uptime-ul unui serviciu contractat.
9.6. In cazul produselor soft si/sau licentelor oferite, Furnizorul nu ofera alte garantii fata de garantia oferita de producatorul original al acestora, implicit nu se garanteaza ca respectivele softuri vor indeplini toate cerintele dorite de client. Este responsabilitatea Clientului sa se intereseze la producatorii respectivelor softuri asupra garantiilor oferite de acestia cat si a compatibilitatii lor cu alte softuri.
9.7. Furnizorul nu va raspunde financiar decat in limita maxima a valorii efective a serviciului contractat, raportata la perioada de nefunctionalitate sau functionare defectuoasa, pentru eventualele daune produse Beneficiarului, datorate neglijentelor rezultand din neasigurarea serviciilor prevazute de prezentul contract sau prin producerea oricarui eveniment sau serii de doua sau mai multe evenimente aflate in conexiune.
9.8. Cu exceptia garantiilor stipulate in acest contract, toate celelalte garantii ce ar putea deriva sunt excluse pana la limita prevazuta de lege.
9.9. Orice material descarcat sau obtinut in alt fel prin utilizarea Serviciului se afla astfel la discretia si poate fi folosit doar pe riscul propriu al Clientului. Clientul va fi singura persoana responsabila de eventualele distrugeri cauzate computerului de pe care este accesat Serviciul sau de alte pierderi de date ce pot rezulta din descarcarea oricaror materiale.
9.10. Nici o informatie, orala sau scrisa, obtinuta de catre Client de la ALYMEDIA prin intermediul Serviciului, nu va crea o garantie care nu este stipulata expres in prezentul Contract si politicile adiacente.
9.11. Beneficiarul exonereaza de raspundere si va despagubi Furnizorul atat cu privire la orice pretentie ridicata de catre un tert, rezultata din utilizarea Serviciului sau a retelei de comunicatii a ALYMedia de catre Client, cat si cu privire la orice pierdere (directa sau indirecta), costuri, actiuni, procese, pretentii, cheltuieli (inclusiv cheltuieli de judecata) atrase in orice fel de incalcarea sau ignorarea de catre Client a acestor conditii.
9.12. Furnizorul nu isi asuma raspunderea pentru orice actiuni ale unei terte parti asupra propriilor produse sau servicii (de exemplu, fara a se limita la: serviciul de inregistrare nume domenii, certificate SSL, softuri si licente aferente) chiar daca acestea au fost achizitionate prin intermediul Furnizorului imposibilitatea Clientului de a achizitiona domeniul dorit si nici pentru eventualele costuri aditionale survenite.

Articolul 10 – Confidentialitate. Prelucrarea datelor cu caracter personal

10.1. Furnizorul va asigura confidentialitatea datelor cu caracter personal, furnizate de Beneficiar sau solicitate de acesta, cu exceptia situatiei in care divulgarea acestor date este realizata cu acordul prealabil al Beneficiarului dat in baza prezentului Contract, la cererea unor terti autorizati, la cererea organelor de stat abilitate sau autorizate, sau pentru prestarea unor servicii de catre terti (precum tiparire si/sau expediere facturi, servicii de colectarea debitelor etc.) in vederea executarii Contractului. Furnizorul este inregistrat conform legii numarul 677/2001 in Registrul General al Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.
10.2. Beneficiarul este de acord ca datele cu caracter personal, incluzand codul numeric personal, sa fie prelucrate de Furnizor in scopul executarii prezentului Contract, respectiv pentru activare, facturare, relatii cu clientii, recuperarea sumelor datorate, in scopul verificarii respectarii prevederilor Contractului, inregistrarii si rezervarii de nume de domeniu pe seama Beneficiarului, cat si in scop promotional, cu respectarea drepturilor Beneficiarului prevazute de lege. In cazul in care aceste operatiuni sunt realizate de catre terte parti, datele cu caracter personal vor putea fi comunicate acestora in vederea executarii contractului. Beneficiarul isi va putea retrage oricand consimtamantul pentru utilizarea datelor sale personale in scop promotional, la exprimarea acordului asupra contractului, printr-o cerere separata si comunicata Furnizorului in conditiile prevazute de prezentul contract.
10.3. In ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal in scopurile mai sus mentionate, clientul beneficiaza, in baza unei cereri transmise in scris catre ALYMEDIA de urmatoarele drepturi prevazute de lege:
10.3.1. dreptul de informare
10.3.2. dreptul de acces la date
10.3.3. dreptul de interventie asupra datelor
10.3.4. dreptul de opozitie
10.3.5. dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
10.3.6. dreptul de a se adresa justitiei

Articolul 11 – Forta majora

Forta majora, convenita ca fiind acel eveniment absolut imprevizibil si de neinlaturat, petrecut dupa intrarea in vigoare a contractului, care impiedica partea sau partile sa-si indeplineasca obligatiile asumate prin contract, exonereaza de raspundere partea care o invoca in conditiile legii. Partea care invoca forta majora, va aduce la cunostinta celeilalte parti aparitia cazului de forta majora, in maxim 48 de ore de la producere si va remite acesteia confirmarea Camerei de Comert si Industrie privind existenta cazului de forta majora in termen de 5 (cinci) zile de la aparitia cazului de forta majora. Daca durata confirmata a existentei cazului de forta majora este mai mare de 10 zile, partile se vor reuni in mod obligatoriu pentru a decide conditiile continuarii contractului sau incetarea acestuia. Exonerarea de raspundere opereaza numai pe durata existentei cazului de forta majora.

Articolul 12 – Notificari

12.1. Orice comunicare, notificare sau vizare adresata de una dintre parti catre cealalta este valabil indeplinita daca va fi transmisa prin una din urmatoarele modalitati:
12.1.1. la adresele de mai jos, pe cale postala, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare:
12.1.1.1. Pentru Furnizor: în str Câmpia Libertății, nr. 35, etaj 1, camera 5, sector 3, București ,etaj 1, Camera 5

12.1.1.2. Pentru Beneficiar: Conform Anexa Descriptiva;
12.1.2. la urmatoarele numere de telefon:
12.1.2.1. 0733177355 pentru Furnizor
12.1.2.2. pentru Beneficiar, numarul specificat in Anexa Descriptiva
12.1.3. conform articolului 2.7.

Articolul 13 – Cesiunea Contractului

13.1. Furnizorul are dreptul de a transfera drepturile si obligatiile izvorate in temeiul prezentului contract catre alte societati comerciale in urma reorganizarii juridice a societatii, a cedarii fondului de comert sau al patrimoniului catre o alta societate, operatiune ce va fi notificata Clientului cu cel putin 5 (cinci) zile anterior datei la care transferul se va opera. La data stabilita in notificare, toate drepturile si obligatiile stabilite prin prezentul contract, se transfera de drept in sarcina societatii care va dobandi calitatea de Furnizor, nemaifiind necesar acordul expres al Clientului.
13.2. Clientul va putea cesiona prezentul Contract in baza unui acord de cesiune care se va incheia EXCLUSIV la sediul Furnizorului, intre Furnizor, Client si o terta persoana, fizica sau juridica, care va prelua calitatea de Client. Cesiunea contractului se face in baza unui preaviz de minim 30 de zile si/sau la o data agreata de comun acord de ambele parti, cu conditia sa nu existe niciun Serviciu in derulare neachitat.

Articolul 14 – Rezolvarea litigiilor

Litigiile de orice natura decurgand din derularea, interpretarea si executarea prezentului contract sau in legatura cu acesta, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabila de catre reprezentanti ai ambelor parti, se vor rezolva in cadrul instantelor judecatoresti competente din Bucuresti.

Articolul 15 – Modificarea Contractului

15.1. Modificarea altor clauze din contract de catre Furnizor, se va face doar cu preaviz de minim 14 zile si va da dreptul Beneficiarului de a rezilia unilateral contractul in caz de neacceptare. Neprimirea in termen de 14 de zile a unei cereri de reziliere a prezentului contract, se considera acceptul tacit din partea clientului asupra modificarilor operate. Exceptand Anexa Descriptiva, orice modificare operata prezentului contract, va fi notificata catre client doar prin intermediul site-ului alymedia.com, in cadrul acestei sectiuni.
15.2. Orice tip de modificare contractuala se opereaza numai daca ultima factura proforma emisa catre Client a fost achitata.
15.3. Comanda unor servicii aditionale (addon) Contractului initial, trebuie sa contina aceleasi date din comanda initiala. In cazul in care intervine o modificare a datelor respective, Clientul este obligat sa anunte Furnizorul cu 15 zile inainte de operarea efectiva a modificarii in cauza.

Articolul 16 – Clauze finale

Prezentul Contract a fost incheiat in limba romana. In cazul in care vor exista discrepante intre versiunea in limba romana si eventuale versiuni in alte limbi, va prevala versiunea in limba romana.