INFORMAȚII PRELIMINARE

Mulțumim pentru interesul față de compania, site-ul, produsele și/sau serviciile noastre.

Vă rugăm să citiți acest document cu atenție. Prin navigarea pe site-ul nostru sau prin plasarea unei comenzi sunteți de acord cu Termenii și Condițiile descrise mai jos. Acest document reprezintă o convenție legală. Un contract între dumneavoastră și noi. Vă rugăm să citiți și Politica noastră de confidențialitate înainte de a naviga pe site sau a plasa o comandă. Dacă nu sunteți de acord cu acești Termeni sau cu Politica indicată mai sus, vă rugăm să nu utilizați site-ul.

Ne rezervăm dreptul de a modifica oricând și fără notificare prealabilă acești Termeni. Comenzii dumneavoastră i se vor aplica termenii care sunt în vigoare la momentul plasării comenzii. Accesând site-ul nostru veți găsi cea mai recentă versiune a Termenilor.

Nu putem garanta faptul că orice servicii sau produse care au fost incluse la un moment dat pe site vor fi disponibile în orice moment. Ne rezervăm dreptul de a înceta în orice moment prestarea unui serviciu sau vânzarea unui produs.

Dacă aveți întrebări sau neclarități, ne puteți contacta cu încredere la contact@alymedia.com și o să vă răspundem în cel mai scurt timp.

DEFINIȚII

”ALY Media” sau ” Prestatorul” înseamnă SMART SERVICES ADM SRL, o societate cu răspundere limitată, constituită și funcționând în conformitate cu legile din România, având sediul social în București, sector 3, strada Câmpia Libertății nr. 35, et.1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/12161/2017, cod fiscal RO37945798.

“Comanda”  înseamnă o comandă plasată de Utilizator prin intermediul Platformei prin care Utilizatorul îşi exprimă angajamentul de a achiziţiona unul sau mai multe Servicii, în condițiile prevăzute în prezentul document și/sau agreate cu ALY Media printr-un mijloc de comunicare la distanță.

“Contract”   înseamnă înţelegerea consensuală la distanţă intervenită între Prestator şi Utilizator, fără prezența fizică simultană a acestora, cu privire la vânzarea, respectiv achiziţionarea, unuia sau mai multor Servicii de pe Platformă, prin lansarea unei Comenzi de către Utilizator şi acceptarea ei de către Prestator, cu respectarea prevederilor legale şi a termenilor şi condițiilor pentru prestarea online a serviciilor ALY Media.

”Informaţiile Confidenţiale”  înseamnă orice informație în legătură cu Utilizatorul sau Prestatorul, asociaţii şi afiliații acestora sau cu prezentul Contract și pusă la dispoziție fie înainte sau după data semnării. De asemenea, Informațiile Confidențiale înseamnă orice fel de informație cuprinsă în Livrabil, așa cum este mai jos definit.

”Livrabil”   înseamnă oricare dintre produsele și serviciile disponibile și prestate prin intermediul Platformei către Utilizator ca urmare a plasării unei Comenzi.

“Platforma” înseamnă site-ul web deținut de ALY Media având domeniul https://alymedia.com/conversion-xplode  și utilizând logo-uri ale ALY Media, prin intermediul căreia ALY Media prezintă Serviciile oferite spre prestare, iar Clienții pot alege Produsele și/sau pe care doresc să le achiziționeze, respectiv să le plătească într-una dintre modalitățile de plată acceptate de ALY Media. De asemenea, Platforma este folosită pentru procesarea și administrarea Comenzilor în vederea livrării Serviciilor și înregistrarea plăților aferente vânzării acestora.

“Servicii”     înseamnă orice servicii care sunt oferite Utilizatorului în vederea achiziţionării, contra cost, prin intermediul Platformei.

“Specificații”   înseamnă orice detalii privind caracteristicile Serviciilor așa cum sunt precizate în descrierea disponibilă pe Platformă.

“Tranzacție” înseamnă operaţiunea de plată efectuată de către Utilizator, respectiv încasare de către Prestator, a unei sume de bani ca urmare a prestării de către ALY Media, respectiv achiziţionării de către Utilizator, a unuia sau mai multor Servicii.

“Utilizator” înseamnă persoana fizică ce accesează Platforma și plasează o Comandă pentru achiziționarea Serviciilor oferite spre vânzare de către ALY Media.

ELIGIBILITATE

Pentru a putea plasa în mod legal o comandă pe site-ul nostru trebuie (1) să aveți peste 18 și/sau capacitate deplină de exercițiu, (2) să fiți de acord cu Termenii  (3) să ne furnizați informații de contact reale, complete și actualizate.

Datele cu caracter personal pe care ni le furnizați vor fi prelucrate respectând legislația națională și europeană privind protecția datelor cu caracter personal. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați Politica noastră de confidențialitate.

REGULI PRIVIND UTILIZAREA SITE-ULUI

Promiteți să respectați următoarele reguli:

Veți folosi acest site exclusiv pentru efectuarea comenzilor legitime sau pentru informare;

Nu veți efectua nicio comandă falsă sau frauduloasă, în caz contrar ne rezervăm dreptul de a anula comanda și informa autoritățile competente;

Veți furniza informații reale, complete și actualizate;

Veți respecta drepturile de proprietate intelectuală cu privire la orice element regăsit pe acest site.

Nu veți desfășura niciun fel de acțiune care ar putea aduce orice fel de prejudiciu site-ului nostru.

Ne rezervăm dreptul de a bloca accesul oricărui utilizator care încalcă regulile de mai sus și de a ne adresa autorităților competente  pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

PREȚURILE

Prețurile Serviciilor sunt afișate în euro și nu includ taxa pe valoare adăugată.

ALY Media va putea actualiza în orice moment prețurile Serviciilor, iar o astfel de actualizare va înlocui orice prețuri afișate anterior pentru respectivele Servicii.

În cazul plăților online, Prestatorul nu este și nu poate fi ţinut responsabil pentru niciun alt cost suportat de Utilizator în plus față de preţul Serviciului achiziţionat incluzând, dar fără a se limita la, comisioane de transfer ori de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului Utilizatorului, în cazul în care moneda de emitere a cardului diferă de moneda în care se efectuează vânzarea.

PLASAREA COMENZII ȘI ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI

Singura opțiune pentru plasarea comenzii este comanda online. După ce ați ales produsul pe care doriți să îl comandați și ați apăsat butonul de comandă, produsul va fi transferat automat în coșul de cumpărături. După ce ați introdus în coșul de cumpărături toate produsele pe care doriți să le cumpărați, veți putea plasa comanda prin parcurgerea paginii de comandă. În pagina de comandă veți furniza următoarele informații:

Datele comenzii: numele, prenumele și adresa complete, numarul de telefon, datele societatii daca comanda se face pentru o persoana juridica, adresa de email. 

Metoda de plată (prin ordin de plată/transfer bancar în avans sau plata cu cardul online)

În situația în care comanda este realizată online și dacă ne-ați furnizat o adresă de e-mail valabilă, veţi primi un e-mail de confirmare. În cazul în care, dintr-un motiv anume, nu vă putem procesa comanda, vă anunţăm în cel mai scurt timp. În cazul în care nu putem să procesăm comanda, dar plata s-a realizat deja, vom proceda la rambursarea sumei.

Orice date existente pe site și/sau pe orice alte canale de comunicare nu constituie o ofertă, ci o invitaţie la ofertă (invitatio ad offerendum). Contractul între noi se va încheia în momentul în care comanda este acceptată în mod expres de noi. Până la acceptarea expresă a comenzii, nu va exista niciun contract între noi și dumneavoastră. Dacă nu acceptăm oferta, dar plata s-a realizat deja, suma va fi rambursată integral.

PLATA

Plata produselor comandate se poate face astfel: prin ordin de plata/transfer bancar în avans sau plata cu cardul online.

Plata prin ordin de plata se face în baza facturii care va fi emisă la finalizarea unei comenzi.

Daca optati pentru plata online cu cardul bancar, procesarea datelor de pe cardul dumneavoastra se face prin intermediul NETOPIA SRL, iar noi nu vom stoca niciun fel de date referitoare la cardul dumneavoastră.

LIVRAREA

Livrarea se va realiza conform cu specificatiile produsului/serviciului comandat, după procesarea cu succes a plății cu cardul online prin intermediul partenerului NETOPIA SRL, iar în cazul plății prin transfer bancar, imediat ce banii au intrat în contul nostru.

FORȚA MAJORĂ ȘI CAZUL FORTUIT

Nu vom fi trași la răspundere pentru niciun fel de întârzieri sau nereușite în îndeplinirea serviciilor noastre, dacă intervine un caz de forță majoră sau un caz fortuit. Forța majoră și cazul fortuit includ, dar nu se limitează la, schimbări în legi sau reglementări, accidente, boli, embargouri, războaie, acte teroriste, revolte, incendii, cutremure, accidente nucleare, inundații, greve, condiții meteorologice, acte ale hackerilor sau furnizorilor de servicii de internet. Forța majoră sau cazul fortuit vor fi comunicate în cel mai scurt moment Clientului.

PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Întregul conținut al site-ului este proprietatea intelectuală a Smart Services ADM SRL. Site-ul va fi folosit de către utilizatori doar pentru informare sau plasare de comenzi.

Utilizatorii site-ului nu au dreptul de a descărca, modifica partial sau integral site-ul,  reproduce partial sau integral site-ul, copia, distribui, vinde sau exploata site-ul în orice altă manieră contrară intereselor Prestatorului, indiferent dacă există sau nu un scop comercial.

Orice conținut (incluzând, dar fără a se limita la baze de date, elemente de grafică, mărci, conținut juridic) sunt proprietatea intelectuală a Prestatorului. Întregul site este protejat de Legea 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe, iar pentru orice încălcare a proprietății intelectuale, ne rezervăm dreptul de a sesiza instanțele de judecată competente pentru recuperarea integrală a prejudiciului, precum și de a depune o plângere penală la organele judiciare pentru tragerea la răspundere penală a făptuitorului.

Clientului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea si/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original intenționat de ALY Media, precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea acestora decât cu acordul scris expres al ALY Media, rezervându-și dreptul de a recupera orice fel de prejudiciu cauzat (direct, indirect, prezent și viitor).

LIMITAREA RASPUNDERII

ALY Media, reprezentații, angajații sau colaboratorii săi lor nu fac nicio declarație, promisiune sau garanție cu privire la exactitatea, exhaustivitatea sau caracterul adecvat al serviciilor furnizate, nu își asumă nicio obligație de rezultat sau diligență față de nicio persoană cu privire la serviciile furnizare, exclud în mod expres și neagă răspunderea pentru orice cost, pierdere sau daună suferite.

CONFIDENTIALITATE

Atât Prestatorul cât și Utilizatorul se obligă și garantează să păstreze confidențialitatea Informațiilor Confidențiale, să prevină divulgarea acestora terților și să nu le folosească în alte scopuri decât cele avute în vedere prin prezentul Contract, cu excepția celor autorizate în prealabil în scris de către Prestator/Utilizator și sub rezerva termenilor și condițiilor impuse de aceasta.

Informațiile Confidențiale pot fi puse la dispoziție fie în scris, în formă lizibilă vizual sau electronic, inclusiv prin fax sau prin alte forme electronice de transmitere sau oral, și pot fi marcate ca fiind confidențiale sau nu.

Următoarele informații nu sunt considerate ca fiind Informații Confidențiale: (i) sunt sau au devenit publice (inclusiv, fără limitare la orice informații prezentate oricărei agenții guvernamentale și disponibile publicului) altfel decât în urma unei dezvăluiri de către Prestator cu încălcarea prezentei secțiunii (ii) sunt puse la dispoziția Prestatorului pe baze neconfidențiale dintr-o sursă diferită de Utilizator despre care Prestatorul consideră că nu îi este interzis să dezvăluie astfel de informații către Prestator (iii) sunt cunoscute de Prestator înainte de a fi primite de la Utilizator fără nicio obligație de confidențialitate sau (iii) sunt dezvoltate de Prestator independent de Informațiile Confidențiale dezvăluite de Utilizator.

Utilizatorul nu va dezvălui niciunui terț Informațiile Confidențiale primite de la Prestator, cu excepția Livrabilului și doar în condițiile arătate prin prezentele termeni și condiții și cu excepția cazului în care este obligat conform legislației în vigoare. În cazul în care Utilizatorul va dezvălui Informațiile Confidențiale unei alte persoane (publice sau private) decât cele necesare pentru ducerea la îndeplinire a Serviciului contractat (ie. Registrul Comerțului, instanțele de judecată, autoritățile de poliție, instituții bancare, agențiile naționale de administrare fiscală sau parteneri comerciali), Prestatorul își rezervă dreptul de a se îndrepta împotriva Utilizatorului pentru acoperirea oricăror prejudicii ar putea rezulta din această dezvăluire.

Fără a aduce atingere obligațiilor de confidențialitate prevăzute în prezentul Acord Clientul confirmă faptul că Prestatorul are dreptul să divulge terților (ex. in cazul materialelor promoționale) că a acționat pentru Client.

NOTIFICARI

Utilizatorul este de acord ca toate comunicările efectuate în baza prezentului Contract să aibă loc prin intermediul poștei electronice la adresa comunicată de acesta în Platformă, consimțind că o astfel de comunicare este validă prin simpla dovadă din partea Prestatorului privind trimiterea comunicării. Prestatorul are dreptul să folosească și alte metode de transmitere (prin poștă, curier sau prin intermediul executorilor judecătorești) a comunicărilor sale către Utilizator.

Părțile convin că toate comunicările în legătură cu prezentul Contract se vor efectua la următoarele adrese:

Pentru Utilizator – la adresa poștală menționată în prin intermediul Platformei;

Pentru Prestator– la următoarea adresă electronică: contact@alymedia.com

ACEST ACORD

Aceşti Termeni constituie acordul integral dintre dumneavoastră şi noi în ceea ce priveşte obiectul oricărui Contract şi înlocuieşte orice alt acord, orice altă înţelegere anterioră verbală sau scrisă dintre dumneavoastră şi noi.

Contractul încheiat între noi şi dumneavoastră are un caracter obligatoriu. Nu puteţi transfera, cesiona, greva sau înstrăina în niciun alt mod acest Contract sau oricare dintre drepturile sau obligaţiile dumneavoastră care decurg din acesta, fără acordul nostru prealabil și scris. Noi putem transfera, cesiona, greva, subcontracta sau înstrăina în orice alt mod un Contract sau oricare dintre drepturile sau obligaţiile noastre care decurg din acesta.

LEGISLAȚIA APLICABILĂ

Prezentul acord, precum și oricărei utilizări a site-ului i se va aplica legea română. Părțile vor încerca soluționarea oricărei neînțelegeri pe cale amiabilă, în caz contrar litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente conform legii.